Cookies

Tento web, který je k dispozici pod názvy domén www.herbavita.nl, www.herbavita.fr, www.herbavita.be nebo www.herbavita.eu, používá cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku zařízení a obsahují určité informace a někdy i osobní údaje. Pluginy pro sociální média jsou malé softwarové díly, které vyvíjí a dodávají poskytovatelé sociálních médií (například Facebook, LinkedIn, Google, YouTube, Pinterest, Instagram a Twitter), které integrují sociální média, když jsou integrována na webových stránkách.

Tato zásada cookies upravuje používání cookies a pluginů pro sociální média na našem webu a vysvětluje proč a jak shromažďujeme data prostřednictvím cookies.

Prostřednictvím našich webových stránek lze kromě cookies zpracovávat i další osobní údaje. To může být případ, když nás budete kontaktovat. Pokud chcete obecné informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit na naše obecné zásady ochrany osobních údajů.

Pokračováním v používání webových stránek poté, co Vás informoval banner s cookies o používání souborů cookies a pluginů pro sociální média, uznáváte, že jste si tuto politiku cookies pečlivě přečetli a že ji bezvýhradně přijímáte.

 1. VŠEOBECNÉ
  1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností Herbavita CZ (dále jen „Herbavita“, „my“, „naše“) se sídlem Jiráskovo předměstí 635/3, 377 01 Jindřichův Hradec.
  2. Jsme správcem osobních údajů, které jsou zpracovávány pomocí cookies na našem webu. Můžete nás kontaktovat pomocí e-mailové adresy otahal@herbavita.eu
  3. Výrazy v cookies, jsou explicitně definovány, aby měly pokaždé stejný význam.
  4. Vyhradili jsme si právo čas od času změnit tyto zásady souborů cookies. V případě změn Vás znovu požádáme o souhlas prostřednictvím banneru cookies, který se po změnách objeví znovu při Vaší první návštěvě našeho webu. Pokud kliknete na „souhlasit“, měli byste všechny změny přijmout úplně.
 2. COOKIES
  1. Vzhled cookies se můžete vyhnout tak, že nakonfigurujete svůj prohlížeč jako takový. Poté naleznete pokyny, jak to udělat Nesouhlas s cookies při návštěvě Webu však může způsobit, že některé nebo všechny funkce Webu nebudou fungovat.
  2. Pokud souhlasíte s ukládáním souborů cookies návštěvou našich webových stránek, mohou být prostřednictvím těchto souborů cookies shromažďovány a zpracovávány osobní údaje. Většina údajů, které se shromažďují pomocí cookies, Vám umožní identifikovat Vás a tyto informace používáme k lepšímu pochopení toho, jak vy a ostatní návštěvníci náš web používáte. Za tímto účelem můžeme vylepšit naše webové stránky, abychom Vám mohli poskytnout příjemnější návštěvu.
  3. Jsme si vědomi použití následujících cookies na našem webu:
   Jméno Typ Cíl Retenční čas
   PHPSESSID Soubory cookies
   • Obsahuje jednoduchou zprávu informující uživatele o chybách při vyplňování formuláře nebo poděkuje uživateli po vyplnění formuláře.
   • Obsahuje data připojení s šifrovacím kódem. Tímto způsobem zůstane uživatel přihlášený a nesmí se přihlásit po každé relaci.
   Dokud nebude prohlížeč zavřen.
   sessieIDHV  
   • Uloží nákupní košík

   1 týden

   Google Analytics, včetně:
   • _ga
   • _gat
   • _gid
   • __utma
   Analytische en statistische cookies. Analytické a statistické soubory cookies Cookies Google Analytics používáme k určení způsobu, jakým návštěvníci používají náš web. To nám umožňuje vylepšovat naše webové stránky a služby. Cookies zpracovávají data anonymně, včetně počtu návštěvníků našeho webu, míst, kde byl náš web konzultován, a zobrazených stránek.
   Další informace naleznete na následujícím odkazu: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1.
   • _ga: 2 roky
   • _gid: 1 dny
   • _gat > 1 minuta
   • __utma > 2 roky
   Ostatní soubory cookies nebo sociální média pluginy Uživatel Facebook (třetí strana) Automaticky odkazuje na facebookovou stránku Herbavita.  
  4. Svůj souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. To lze provést odstraněním souborů cookies nainstalovaných ve Vašem zařízení. Výše v pokynech prohlížeče najdete další informace, jak to provést.
 3. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
   

  Cíl

  Právní důvod

  Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom umožnili statistické analýzy, abychom zlepšili naše webové stránky, reklamy, produkty a služby a vyvíjeli nové produkty a služby.

  Tato činnost zpracování je založena na Vašem souhlasu, pokud cookies přijmete.

   

  Vaše osobní údaje můžeme zpracovat tak, abychom chránili naše oprávněné zájmy nebo zájmy našich partnerů nebo třetích stran, pokud lze Vaše používání webu považovat za (a) porušení těchto zásad cookies nebo jiného duševního vlastnictví jakéhokoli jiného práva třetí strany strana, (b) představuje hrozbu pro bezpečnost nebo integritu našich webových stránek nebo vůči nám nebo vůči systémům našich partnerů, subdodavatelů způsobených viry, trojskými koňmi, spywarem, malwarem nebo jinými typy škodlivého cypher, nebo (c) pokud je Vaše používání webové stránky jakýmkoli způsobem nenávistné, diskriminační, obscénní, rasistické, nezákonné nebo nevhodné jiným způsobem.

  Tato zpracovatelská činnost je založena na našem oprávněném zájmu.

   

  Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom splnili zákonné povinnosti nebo jakoukoli přiměřenou žádost příslušného orgánu, včetně orgánu pro ochranu údajů.

   

  Z naší vlastní iniciativy mohou být Vaše osobní údaje zaslány policii nebo soudním orgánům jako důkaz, nebo pokud existuje oprávněná domněnka, že jste se dopustili deliktu nebo trestného činu pomocí našich webových stránek.

  Tato zpracovatelská činnost je nezbytná pro přísné dodržování zákonných povinností, které máme.

 4. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Důvěřujeme externím zpracovatelům, že Vám nabídnou web a zpracují osobní údaje podle našich pokynů. Tito externí zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pouze naším jménem a na naši výslovnou písemnou žádost.
  2. Garantujeme, že všechny naše externí strany jsou pečlivě vybrány a jsou povinny chránit bezpečnost a integritu Vašich osobních údajů.
  3. Vaše osobní údaje neposíláme jasně identifikovatelným způsobem jiné třetí straně, než která je uvedena v článcích 4.1 a 4.2, bez Vašeho výslovného souhlasu s takovým přenosem. Je však možné, že anonymní data přenášíme dalším organizacím, které tyto údaje používají ke zlepšení našich služeb a produktů, jakož i k úpravě našeho marketingu a nabídky našich služeb a produktů.
 5. UMÍSTĚNÍ A PŘENOS
  1. Vaše osobní údaje v zásadě zpracováváme v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Je možné, že Vaše osobní údaje předáme organizaci mimo EHP v rámci účelu zpracování uvedeného v článku 3. Pokud jsou Vaše osobní údaje předávány organizacím mimo EHP, musí být přijata příslušná preventivní opatření, která zaručí bezpečnost tohoto převodu. Tato opatření zahrnují:
   • skutečnost, že Země, ve které se příjemce údajů nachází, má právní předpisy, které poskytují stejnou ochranu, jakou nabízí EHP;
   • dohoda mezi námi a subjektem mimo EHP, která v případě potřeby zahrnuje vzorové doložky rozhodnutí Evropské komise 2004/915 / CE nebo 2010/87 / EU.
  2. Můžeme přenášet anonymní nebo agregovaná data do organizací mimo EHP. Pokud k takovému přenosu dojde, ujišťujeme Vás, že jsou přijata opatření k zaručení bezpečnosti a integrity dat a v tomto ohledu respektující Vaše práva.
 6. ZÁRUKY JAKOSTI
  1. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zpracovali Vaše osobní údaje pouze v souvislosti s cíli popsanými v článku 3 této zásady týkající se souborů cookies.
  2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány tak dlouho, jak je to nutné pro dosažení cílů uvedených v článku 3 těchto zásad cookies, nebo dokud nezrušíte souhlas s používáním Vašich osobních údajů. Tím byste měli vzít v úvahu, že odvolání Vašeho souhlasu může způsobit, že již nebudete moci používat celý web nebo jeho část. Vaše osobní údaje de-identifikujeme, pokud již nejsou nutné pro dosažení cílů uvedených v článku 3, s výjimkou:
   • Pokud je pro nás nebo pro jinou třetí stranu zásadní význam, aby Vaše osobní údaje byly identifikovatelné;
   • Pokud existuje zákonná povinnost nebo exekutivní nebo soudní příkaz, který nám brání v identifikaci Vašich osobních údajů.
  3. Přijímáme příslušná technická a organizační opatření k ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo krádeží, jakož i proti náhodným ztrátám, padělání nebo zničení. Naši zaměstnanci nebo zpracovatelé třetích stran mají přístup k Vašim osobním údajům pouze tehdy, je-li to nutné a jsou podrobeni přísné důvěře. Na druhé straně chápejte, že bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů jsou závazky, které nemusí být vždy zaručeny.
 7. VAŠE PRÁVA
  1. Máte právo požádat o přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme. Vyhrazujeme si právo účtovat administrativní náklady za více sekvenčních požadavků, které způsobují nepříjemnosti, vysoké náklady nebo poškození.
  2. Máte právo požádat o bezplatnou opravu Vašich osobních údajů, které nejsou správné. Žádost o opravu musí obsahovat důkaz o nepřiměřené nebo nepravdivé povaze údajů, u nichž se oprava požaduje.
  3. Máte právo zrušit dříve udělené oprávnění ke zpracování Vašich údajů, v tomto případě bude použit článek 6.2.
  4. Máte právo požádat o odstranění Vašich osobních údajů, pokud již nejsou zapotřebí v souvislosti s cíli uvedenými v článku 3 nebo pokud zrušíte autorizaci. Tím musíte vzít v úvahu, že Vaše žádost o odstranění bude u nás vyvážena proti:
   • naše zájmy nebo zájmy třetí strany;
   • právní závazek nebo výkonné nebo soudní příkazy, které mohou být v rozporu s takovým odstraněním.
  5. Můžete také požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů namísto odstranění, pokud (a) napadnete správnost údajů, (b) zpracování údajů je nezákonné nebo (c) data již nejsou potřebná k dosažení cílů uvedených v článku 3, ale tyto údaje potřebujete k obraně svého postavení v rámci zákona.
  6. Máte právo oponovat zpracování Vašich osobních údajů, pokud můžete prokázat, že existují závažné a odůvodněné důvody související se zvláštními okolnostmi, které takový protest odůvodňují. Pokud je zpracování způsobilé pro přímý marketing, máte právo proti tomuto zpracování bezplatně vznést námitky.
  7. Máte právo požádat o strukturovaný, běžně užívaný a čitelný formát všech Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli.
  8. Pokud chcete podat žádost o uplatnění jednoho nebo více výše uvedených práv, můžete odeslat e-mail na adresu otahal@herbavita.eu. Každá taková žádost musí jasně uvádět právo, které chcete uplatnit, a v případě potřeby důvod. Musí také být opatřena datem, podepsána a musí obsahovat digitálně naskenovanou kopii Vaší platné identifikační karty, která prokazuje Vaši totožnost. Pokud použijete kontaktní formulář, můžeme požádat o podepsané potvrzení a platný doklad totožnosti.


Kontaktujte nás

 • Adresa: Jiráskovo předměstí 635/3
  377 01 Jindřichův Hradec

 • Telefon: +420 770 617 061

 • E-mailem: otahal@herbavita.eu


 • Adresa: Avelgemstraat 17
  9690 Kluisbergen

 • Telefon: +32 55 38 89 59

 • E-mailem: info@herbavita.eu

 • Adresa: Provincialeweg 2-C-5
  5563 AH Westerhoven

 • Telefon: +31 40 42 000 50

 • E-mailem: info@herbavita.nl


Feed Chain Alliance - together for safety and quality

With support of
Flanders investment trade